Rireba - Guardian of Scars

posted on 28 Sep 2014 10:22 by makeinu directory Cartoon
สวัสดีครับ
 
โผล่มาอีกครั้งหลังจากดองนาน Cry
 
 
 
 
 
จบแหล่ว
 
แล้วพบกันใหม่กับเอนทรี่ทลายไหดองครั้งหน้า สวัสดีครับ Kiss

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณที่แปลให้อ่านะคะ 
ชอบลายเส้นของอ.ท่านนี้จริงๆ สวยยยยย

#5 By bal (125.25.74.33|125.25.74.33) on 2015-04-06 22:20

#4 By (171.96.174.183|171.96.174.183) on 2015-02-28 12:37

#3 By (49.230.165.209|49.230.165.209) on 2015-02-26 15:38

;w;!! สุดท้ายป้าก็เคะ!!

#2 By ชาวดาวอูอู้ (171.4.250.183|171.4.250.183) on 2014-09-29 00:16

อะจะอะcry

#1 By NewNewNew (110.171.10.182|110.171.10.182) on 2014-09-28 11:06